روان شناسی صنعتی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، شاخه‌ای از روان‌شناسی کاربردی است. در واقع اصطلاحی چتری برای پوشش روان‌شناسی سازمانی، نظامی، اقتصادی و استخدامی و شامل زمینه‌هایی نظیر آزمون و سنجش‌ها، مطالعه سازمان و رفتار سازمانی، امور استخدامی، مهندسی انسانی، عوامل انسانی، آثار کار، خستگی، مزد، و کارآیی، زمینه‌یابی مصرف کننده، بازار‌یابی و غیره. روانشناسان، مطالعات بسیاری را در زمینه هایی با محوریت افراد در محیط کار انجام می دهند تا به عنوان مثال مشخص نمایند چه صفات شخصیتی ای توانایی پیش بینی عملکرد بهتر شغلی در شرایط فشار و استرس را دارند و یا این که چه عوامل اجتماعی ای موجب تعارض در بین گروه های کاری می گردد.

در سال‌های اخیر با رشد این زمینه کاربردی، تمایل به تغییر نام این رشته هم پدید آمده است. بسیاری از پژوهشگران معاصر فرم مختصر روان شناسی سازمانی را ترجیح می‌دهند، از این نظر که مطالعه رفتار سازمانی گسترده‌تر از صنعتی است چون با ساختار‌های اجتماعی مبدا از صنعت، نظیر بیمارستان‌ها، زندان‌ها، دانشگاه‌ها، بنیاد‌های خدمات اجتماعی نیز سرو کار دارد

هدف های روانشناسی صنعتی و سازمانی:

( فعالیت حرفه ای در روانشناسی صنعتی و سازمانی دو هدف عمده را در سطوح بنیادی و کاربردی تعقیب می نمایند:

1- ارتقای اثربخش عملکرد شغلی کارکنان که به بهبود عملکرد کل سازمان می انجامد.

2- بهبود سلامت ، ایمنی و بهزیستی کارکنان که به رفاه انسانی ایشان یاری می رساند.)

 

به اینستاگرام ما بپیوندید: